Komuna e Sarajit, ndihmon kulturën shqipëtare

Saraj 22 korik 2009-Pas tre viteve pauzë , shoqëria kulturoroartistike “Drita e Dervenit”nga Sarajit, nga 22 deri më 30 korik, mori pjesë në festivalin folklorik ne Bursë te Turqisë.  Ne këtë festival SH.K.A ”Drita e Dervenit”, si ambasadore e kulturës shqiptare u preyantua me valle dhe kengë burimore. Komuna e Sarajit, si gjithmonë edhe kësaj rradhe, financiarisht ka mbështetur këtë aktivitet kulturorë .

Vetëm para disa ditëve ne Komunën e Sarajit,me sukses përfundoi , festivali folklorik “Skupi 2009”.