Komuna e Sarajit në bashkëpunim me FRI-në, shtron sofrën e iftarit

Saraj, 4 shtator-Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Forumin Rinor Islam për hirë të muajit të bekuar të ramazanit në sheshin e Sarajit ka shtruar sofrën e iftarit duke mundësuar që mbi njëqind e pesëdhjetë qytetarë, mysafirë,  banorë të kësaj Komune, skamnorë dhe të pasur të ulen në sofër të përbashkët.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}