Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Rrugët e Maqedonisë ka filluar me pastrimin e rrugës kryesore nga vendbanimi Vorcë deri në Radushë.

Komuna e Sarajit në bashkëpunim me Ndërmarjen Rrugët e Maqedonisë ka filluar me pastrimin e rrugës kryesore nga vendbanimi Vorcë deri në Radushë.

Gjatë aktiviteteve punuese po bëhet prerja e drunjëve dhe bimësisë, që paraqisnin problem për qarkullimin e banorëve në këtë aks rrugor.

default

default

default

default