Komuna e Sarajit sot me 13.12.2021 shënon 25 Vjetorin Jubilar të suksesit dhe të përpjekjes maksimale për përmirsimin e kushteve për qytetarët e sajë.

Komuna e Sarajit sot me 13.12.2021 shënon 25 Vjetorin Jubilar të suksesit dhe të përpjekjes maksimale për përmirsimin e kushteve për qytetarët e sajë.

Falë egzistimit dhe funksionimit të Komunës së Sarajit jeta e qytetarëve të saj po përmirësohet vazhdimisht.
Rrugët, rrugicat, shkollat, objektet shëndetsore, palestrat sportive, pastrim publik, ndiçimi publik, parqet dhe infrastruktura tjetër e nevojshme komunale për qytetarët janë pjesë e pandashme e aktiviteteve tona.
Jemi krenar me të arriturat tona dhe jemi në përpjekje të vazhdueshme për ngritjen e standardit të qytetarëve në çdo fushë të jetës.
Urime dita e Komunës së Sarajit na prift e mbara, Zoti mbarësi e begati për të gjithë ne.
__________________________________________
Општина Сарај денеска, на 13.12.2021 година, одбележува 25-годишнина од максималниот успех и труд за подобрување на условите за своите граѓани.
Благодарение на постоењето и функционирањето на општина Сарај, животот на нејзините граѓани постојано се подобрува.
Патишта, улици, училишта, здравствени установи, спортски сали, јавно чистење, јавно осветлување, паркови и друга потребна општинска инфраструктура која e составен дел од нашите активности.
Горди сме на нашите достигнувања и постојано се трудиме да го подигнеме стандардот на граѓаните во секоја област од животот.
Честитки за денот на општина Сарај, Господ да нè благослови сите.