Kryetari Bexheti, mer pjesë në hapjen solemne, të Qendrës Kulturore Islame

Saraj ,24 korik-Kryetari I Komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti , ka marë pjesë në hapjen solemne të Qendrës, Kultuore Islame “El- Kalem”, në fshatin Arnaqi të poshtme.