Kryetari i komunës së Sarajit Blerimi Bexheti priti në vizit pune sekretarin shtetror në Ministrin e Bujqësis z.Nefrus Çeliku dhe zavendës drejtorin e Agjencionit për përkrahje finaciare dhe zhvillim rural në bujqësi z.Abdul-Selam Selami.

Kryetari i komunës së Sarajit Blerimi Bexheti priti në vizit pune sekretarin shtetror në Ministrin e Bujqësis z.Nefrus Çeliku dhe zavendës drejtorin e Agjencionit për përkrahje finaciare dhe zhvillim rural në bujqësi z.Abdul-Selam Selami.

 

Në takim u bisedua për mundësit për zhvillimin rural të Komunës së Sarajit, implementimin e projekteve si dhe për projektet që planifikohet të zhvillohen në të ardhmen.
Gjatë takimit u bisedua edhe për mundësit që ka komuna e Sarajit për të përfituar financim të projekteve nga Programa për financim të zhvillimit rural, nga masat 321, 322 dhe 323, si dhe projektet nga programi IPARD
2014-2020.

Diskutuan edhe për të mirat natyrore të cilat i posedon Komuna e Sarajit, ndërsa kryetari Bexheti me këtë rast mori mbështetje të plotë nga sekretari shtetror në Ministrin e Bujqësis Nefrus Çeliku dhe nga zavendës drejtori i Agjencionit për përkrahje finaciare dhe zhvillim rural në bujqësi z.Abdul-Selam Selami të cilët theksuan se Komuna e Sarajit do të ketë suport të parezervë për zhvillimin e bujqësis.