Kryetari z. Blerim bexheti baskë me drejtoreshën e NPK-së znj. Miranda Rameti dhe kryetarin e bashkësisë lokale në Llaskarcë, z. Samet Misimi shikuan nga afër punimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal në vendbanimin Llaskarcë.

Kryetari z. Blerim bexheti baskë me drejtoreshën e NPK-së znj. Miranda Rameti dhe kryetarin e bashkësisë lokale në Llaskarcë, z. Samet Misimi shikuan nga afër punimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit fekal në vendbanimin Llaskarcë.

Punimet po zhvillohen në dinamikën e paraparë dhe për një kohë të shkurtër i gjithë vendbanimi do të mund të kyçet në rrjetin e ri të kanalizimit.