Lajmërim

Lajmërim

 

 

Kryetari I komunës së Sarajit Blerim Bexheti, kërkon mirëkuptim nga qytetarët e komunës së Sarajit, pasi që për arsye shëndetësore në afat prej një muaji nuk do të jetë në komunë për të ju përgjigjur kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.

Arsye është se ka pasur një intervenim kirurgjikal, për shërim të plotë dhe më të shpejtë mjekët I kanë rrekomoanduar një muaj pushim për rehabilitim.

Kryetari Blerim Bexheti, ju kërkon falje dhe mirëkuptim qytetarëve të komunës së Sarajit.

 

Me respekt,
Blerim Bexheti, kryetar I Komunës së Sarajit
Ju faleminderit

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}