Me iniciativë të organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë dhe komunës së Sarajit, sot bashkë me kryetarin z. Nexhat Lika vizituam shkollën fillore periferike “Bedri Tairi” në Sfillare të Epërme. Në këte aktivitet humanitar u ndanë çanta dhe paisje shkollore për fëmijët të cilët fillojnë me vitin e rri shkollor, në të gjitha shkollat fillore në komunën tonë.

Me iniciativë të organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë dhe komunës së Sarajit, sot bashkë me kryetarin  z. Nexhat Lika vizituam shkollën fillore periferike “Bedri Tairi” në Sfillare të Epërme. Në këte aktivitet humanitar u ndanë çanta dhe paisje shkollore për fëmijët të cilët fillojnë me vitin e rri shkollor, në të gjitha shkollat fillore në komunën tonë.

Përshëndesim iniciativën e organizatës dhe ne gjithmonë do të jemi të gatshëm të mbështesim aktivitete të tilla.

Në vazhdën e punimeve për arsim cilësor dhe rregullimin e infrastrukturës shkollore, komuna Saraj në këtë shkollë ka ndërtuar mur rrethojë prej 170m, me vlerë prej 1.000.000 denar dhe do të vazhdoj edhe në pjesën tjetër të shkollës.

Со иницијатива на хуманитарната организација Калири и Миресис и општина Сарај денеска заедно со претседателот г. Неџат Лика го посетивме периферното основно училиште „Бедри Таири“ Горно Сфиларе. Во оваа хуманитарна активност, беа поделени чанти и училиштен прибор на деца кои ја започнуваат учебната година, во сите основни училишта во нашата општина.Ја поздравуваме иницијативата на организацијата и секогаш ќе бидеме подготвени да ги поддржиме таквите активности.

Во продолжение на работите за квалитетно образование и регулирање на училишната инфраструктура, општина Сарај во ова училиште изгради ограден ѕид од 170 метри, со вредност од 1.000.000 денари и ќе продолжи да се гради и на другата страна на училиштето.