Memorandum bashkëpunimi në mes Komunës së Sarajit dhe ZIP Institute

Memorandum bashkëpunimi në mes Komunës së Sarajit dhe ZIP Institute

 

Sot, kryetari i komunës së Sarajit z. Blerim Bexheti dhe drejtori ekzekutiv i Institutit ZIP z. Agim Selami, nënshkruan memorandum bashkëpunimi për aktivitete të përbashkëta në disa sfera:
1. Lufta kundër korrupcionit në nivel lokal;
2. Buxhetimi participativ;
2. Arsimimi i integruar;
3. Zhvillimi rural; dhe sfera të tjera për të cilat palët do të konstatojnë se duhet angazhim i përbashkët. Kryetari i komunës siguroi mbështetjen e parezervë ndaj aktivitetit të Institutit ZIP duke inkurajuar aktivitete të përforcuara në drejtim të zhvillimit edhe më të hovshëm të sektorit joqeveritarë në Saraj.
(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}