N J O F T I M

N J O F T I M

Njoftohen marketet dhe operatorët ekonomik në territorin e Komunës së Sarajit që janë të interesuar të bëjnë dorëzimin e gjësendeve të nevojshme për nevoja urgjente e të paanulueshme gjatë kohës së orës policore gjatë vikendeve se detyrimisht duhet të dërgojnë kërkesë tek Shtabi i Emergjencës i Komunës së Sarajit në këtë adresë elektronike info@saraj.gov.mk më së voni deri në ora 15:00 të ditës së sotme (09.04.2020 – E Enjte).

Do të lejohet qarkullimi gjatë orës policore vetëm për maksimum 5 të punësuar nga kompanitë/marketet që do të mund të pajisen me leje për qarkullim gjatë orës policore. Persоnat që do të bëjnë shpërndarjen e produkteve deri tek shtëpitë e qytetarëve duhet patjetër të kenë pajisje mbrojtëse. Këtu e keni edhe formularin që duhet ta plotësoni dhe dërgoni në e-mail adresën e shënua

Kërkesë