Në kuadër të kampanjës “Kujdesem, ndikoj, ndryshoj” – ProCredit Bank donon 40 drunj për vendbanimin Bojanë.

Në kuadër të kampanjës “Kujdesem, ndikoj, ndryshoj” – ProCredit Bank donon 40 drunj për vendbanimin Bojanë.

Për mbjelljen dhe mirëmbajtjen e drunjëve do të kujdeset Komuna e Sarajit, gjegjësisht Ndërmarja Publike Komunale.

Falenderojmë ProCredit Bank për kontributin е tyre për një ambient të pastërt dhe të shëndoshë.