Në kuadër të projektit #trainingoftrainers të Erasmus+ “Aksionet Rinore Për Ndryshime Pozitive në Shoqëri” ku organizata “Legis” është pjesë e partnerëve në këtë projekt.

Në kuadër të projektit #trainingoftrainers të Erasmus+ “Aksionet Rinore Për Ndryshime Pozitive në Shoqëri” ku organizata “Legis” është pjesë e partnerëve në këtë projekt.

Kryetari z. Blerim Bexheti iu përgjigj ftesës për intervistën nga grupi i nxënësve të kyçur në grupën punuese në lidhje me temën e “Bullizmit në shkollat e mesme dhe fillore”, kryesisht në komunën e Sarajit.
Bullizmi si fenomen negativ që ndodh në mesin e moshatarëve të shkollave fillore dhe nxënësve të shkollave të mesme ishte tema për të cilën ne edhe si komunë jemi angazhuar për ti evituar rastet dhe me ekipën e psikologëve, shoqatave tjera dhe organizatave, ti ndihmojmë sistemit edukativo-arsimor.