Në prezencë të kryetarit z.Ali Ahmeti, kryeministrit z. Zoran Zaev dhe kryetarit të qytetit të Shkupit z.Petre Shelegov sot përuruam rrugën e rekonstruar në vendbanimin Bojanë.

Në prezencë të kryetarit z.Ali Ahmeti, kryeministrit z. Zoran Zaev dhe kryetarit të qytetit të Shkupit z.Petre Shelegov sot përuruam rrugën e rekonstruar në  vendbanimin Bojanë.

Rruga është ndërtuar me gjitha standardet, me gjatësi prej 2.6 km dhe gjerësi prej 5.80m, rrjet i ri i ujësjellësit afro 5 km, kanalizim fekal 2 km, kanalizim atmosferik 2 km, trotuar afro 3500 m2 dhe mur mbrojtës 700 m. Vlera e projektit është 83.851.201 denar.

Ky projekt është rezultat i bashëpunimit të shkëlqyeshëm mes komunës Saraj, qytetit të Shkupit dhe përkrahjes së pushtetit qendror dhe në emër të banorëve të Bojanës dhe komunës tone ju falenderoj përzemërsisht për punën e kryer.

Во присуство на претседателот г -дин Али Ахмети, премиерот г. Зоран Заев и градоначалникот на Скопје г -дин Петре Шелегов денеска го инагуриравме реконструираниот пат во населеното место Бојане. Вредноста на проектот изнесува 83.851.201 денари

Патот е изграден по сите стандарди, со должина од 2,6 километри и ширина од 5,80 метри, нова водоводна мрежа околу 5 километри, фекална канализација 2 километри, атмосферска канализација 2 километри, тротоар околу 350 m2 и заштитен ѕид 700 метри.

Овој проект е резултат на одличната соработка помеѓу општина Сарај, градот Скопје и поддршката на централната власт и во име на жителите од Бојана и нашата општина ви благодарам од срце за извршената работа.