NPK Saraj fillon me pastrimin e pengesave në rrugën regjionale nga vendbanimi Rashçe deri në hyrje të Radushës

NPK Saraj fillon me pastrimin e pengesave në rrugën regjionale nga vendbanimi Rashçe deri në hyrje të Radushës

Pastrimi do të vazhdoj ditët në vijim edhe në vendbanmet tjera të komunës së Sarajit