Pastrohet rruga kryesore në Rashçe

Pastrohet rruga kryesore në Rashçe

Komuna e Sarajit, dhe Ndërmrja e Ujsjellsit “ Vodovod”, po angazhohet maksimalishtë për të debllokuar rrugët e vërshura nga shirat e rrëmbyeshëm. Ata debllokuan rrugën kryesore në hyrje të vendbnimit Rashçe, duke pastruar ujin. Nga, Komuna e Sarajit, po ndjekin situatën në teren dhe sanojnë dëmet e shkatuara.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}