Përfundon bekatonizimi i 2 rrugicave në vendbanimin Llokë.

Përfundon bekatonizimi i 2 rrugicave në vendbanimin Llokë.

Sipërfaqe prej 1400 m2

Заврши бекатонизацијста на 2 улици во населеното место Лака.

Површина од 1400 m2.