Përfundon bekatonizimi i një rrugice në vendbanimin Bojanë – sipërfaqe prej 400m2.

Përfundon bekatonizimi i një rrugice në vendbanimin Bojanë – sipërfaqe prej 400m2.

Ditët në vijim do të fillojnë punimet edhe në 2 rrugica tjera, afër shkollës fillore,-Njëra me sipërfaqe prej 600 m2 dhe tjetra prej 200 m2Vazhdojmë..

Заврши бекатонизацијата на една улица во населеното место Бојане – површина од 400м2.

Во наредните денови работите ќе започнат во уште 2 улици, во близина на основното училиште,-Едната со површина од 600 м2 и другата од 200 м2Продолжуваме ..