Përfundon bekatonizimi i rrugës nr.1 në vendbanimin Lubin.

Përfundon bekatonizimi i rrugës nr.1 në vendbanimin Lubin.

Sipërfaqe prej 600m2

Заврши бекатонизацијата на улицата бр.1 во населеното место Лубин

Површина од 600м2