Përfundon zgjerimi i urës në hyrje të vendbanimit Semenisht

Përfundon zgjerimi i urës në hyrje të vendbanimit Semenisht

Përfundon zgjerimi i urës në hyrje të vendbanimit Semenisht