Presidenti i “Ekologut”, viziton Komunën e Sarajit

Saraj, 28 korik 2009- Një delegacion i kompanisë “Ecolog”, i kryesuar nga Presidenti,  z.Lazim Destani, ka vizituar Komunën e Sarajit dhe është takuar me Kryetarin  z. Blerim Bexheti. Biznismeni i njohur shqiptarë dhe Kryetari i Sarjit, kanë biseduar  dhe kanë shqyrtuar mundësitë për investime në Komunën e Srajit me crast,  Presidenti i   “Ecologut”, ka shprehur interesimin  e tij për të investuar në sferën e shëndetësisë. 

  (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}