Raport për notën strategjike të mjedisit jetësor

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://saraj.gov.mk/wp/wp-content/uploads/2017/11/SEA_LUPD_Ekologija_NACRT_736475190.pdf” icon=”” target=”false”]Shkarko në PDF[/button] (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}