Sot bashkë me Drejtorin e Ekonomisë së Ujërave, z. Isni Jakupi prezentuam para bashkësive lokale Shishovë dhe Gërçec projektin për rekonstruimin dhe modernizimin e sistemit për ujitje (kanali egzistues), i cili fillon në vendbanimin Matkë, vazhdon në Shishovë deri në Gërçec.

Sot bashkë me Drejtorin e Ekonomisë së Ujërave, z. Isni Jakupi prezentuam para bashkësive lokale Shishovë dhe Gërçec projektin për rekonstruimin dhe modernizimin e sistemit për ujitje (kanali egzistues), i cili fillon në vendbanimin Matkë, vazhdon në Shishovë deri në Gërçec.

Kjo iniciativë u prit shumë mirë nga bashkësit lokale dhe ky projekt pritet që të zhvilloj bujqësinë në nivel tjeter për këto vendbanime._________________________Денес заедно со директорот за водостопанство, г. Исни Јакупи пред месните заедници Шишовo и Герчец го претставивме проектот за реконструкција и модернизација на системот за наводнување (постоечкиот канал) кој започнува во населеното место Матка, продолжува во Шишова до Герчец.Оваа иницијатива беше многу добро прифатена од локалните заедници и овој проект во овие населени места ќе го развие земјоделството на по високо ниво.