Vizitë në shkollën fillore “IBE PALIKUQA” – Bojanë

Vizitë në shkollën fillore “IBE PALIKUQA” – Bojanë

Sot bashkë me kryesuesin e këshillit komunal z. Ramadani, sekretarin z. Shabani, përfaqësuesit e njësisë për arsim z. Rexhepi dhe z. Ameti, zv. ministri për Transport dhe Lidhje z. Rexhepi, deputetin e zonës z. Ziberi si dhe sekretarin shtetëror pranë ministrisë së Arsimit z. Beluli vizitiuam mësimdhënësit dhe të punësuarit në shkollën fillore “Ibe Palikuqa” në vendbanimin Bojanë.

Në këtë vizitë gjithashtu me rastin e pensionimit të drejtorit z. Bari Mamuti, ai u dekorua me mirënjohje për kontributin e dhënë në arsim si mësimdhënës dhe si drejtor