Vizitë në shkollën fillore “IBE PALIKUQA” – Bojanë

Vizitë në shkollën fillore “IBE PALIKUQA” – Bojanë

Sot bashkë me kryesuesin e këshillit komunal z. Ramadani, sekretarin z. Shabani, përfaqësuesit e njësisë për arsim z. Rexhepi dhe z. Ameti, zv. ministri për Transport dhe Lidhje z. Rexhepi, deputetin e zonës z. Ziberi si dhe sekretarin shtetëror pranë ministrisë së Arsimit z. Beluli vizitiuam mësimdhënësit dhe të punësuarit në shkollën fillore “Ibe Palikuqa” në vendbanimin Bojanë.

Në këtë vizitë gjithashtu me rastin e pensionimit të drejtorit z. Bari Mamuti, ai u dekorua me mirënjohje për kontributin e dhënë në arsim si mësimdhënës dhe si drejtor
Днеска заедно со претседателот на Советот на општината, г. Рамадани, секретар з. Шабани, претставници од образовната единица г. Реџепи и г. Амети, заменик Министерот за транспорт и врски г. Реџепи, пратеникот г. Зибери и државниот секретар во Министерството за образование, г. Белули ги посетивме наставниците и вработените во ОУ „Ибе Паликуќа“ во Бојане.
Во оваа посета и по повод на пензионирањето на директорот г. Бари Мамути, на тој му беше доделено благодарност за придонесот во образованието како наставник и како директор.