Sot bashkë me zv. Ministrin për Transport dhe lidhje z. Bekim Rexhepi, Drejtorin e Ndërmarjes publike për rrugë shtetërore z. Ejup Rustemi, Drejtorin e Ndërmarjes Makedonijapat z. Konstadin Acevski i vëzhguam nga afër punimet për asfaltimin dhe sanimin e rrugës kryesore prej në Bojanë der në Saraj – në gjatësi prej 3km.

Sot bashkë me zv. Ministrin për Transport dhe lidhje z. Bekim Rexhepi, Drejtorin e Ndërmarjes publike për rrugë shtetërore z. Ejup Rustemi, Drejtorin e Ndërmarjes Makedonijapat z. Konstadin Acevski i vëzhguam nga afër punimet për asfaltimin dhe sanimin e rrugës kryesore prej në Bojanë der në Saraj – në gjatësi prej 3km.

Në kuadër të programës vjetore për mirmbajtje dhe rikonstruim të rrugëve regjionale Punimet zhvillohen me finansimin e Ndërmarjes Publike për rrugë shtetërore.