Sot kryetari z. Blerim Bexheti së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal Saraj z.Muhamed Ramadani kishin takim me kryesinë e ngushtë e Bashkësise Lokale të f.Radushë.

Sot kryetari z. Blerim Bexheti së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal Saraj z.Muhamed Ramadani kishin takim me kryesinë e ngushtë e Bashkësise Lokale të f.Radushë.

Fillimisht kryetari i uroi për mandatin e ri dhe ju dëshiroi suksese dhe vazhdimësi të bashkëpunimit mes Komunës dhe B.L “Radushë”.
Qëllimi i këtij takimi ishte të ndëgjohen edhe banorët e vendbanimit Radushë për problemet që i tangojnë dhe me të cilët ballafaqohen por dhe të gjendet zgjidhje për të njejtat.
Kryetari z. Bexheti i siguroi përfaqësuesit e Bashkësisë lokale i siguroi që bashkarisht dhe me mirëkuptim do të mundohen që me sukses të realizohen projektet e planifikuara