Sot në sallën sportive “Enver Idrizi” në Saraj u zhvillua xhiroja e fundit e Ligës së Futbollit shkollorë për këtë vit

Sot në sallën sportive “Enver Idrizi” në Saraj u zhvillua xhiroja e fundit e Ligës së Futbollit shkollorë për këtë vit
Falenderojmë Fondacionin ALBIZ dhe drejtorin z.Besir Dernjani për organizimin tradicional dhe finansimin e këtij projekti ku bashkarisht me përfaqësuesit e njësisë për Arsim në Komunën e Sarajit dhe në bashkëpunim me Mësuesit e Edukatës Fizike organizuan ekipet të cilat përfaqësuan shkollat e tyre në këtë garë me karakter kompetetiv.
Në bazë të kriteriumeve të përcaktuara nga organizuesit e këtij aktiviteti u bë edhe përzgjedhja e tre vendeve të para,edhe ate:
Vendi i I-rë i takoi ShFK “BEDRI TAIRI” – Sullare e poshtme,
Vendi i II- të ShFK “Bajram Shabani” – Kondovë, dhe
Vendi i III-të ShFK Dituria – Saraj
Urime për fituesit dhe të gjithë pjesmarësit!