Thirje publike

Thirje publike

Ftohen të gjithë banorët e interesuar të Komunës së Sarajit për pjesëmarrje në debat publike me temën “Adaptim dhe mbindërtim të objektit komunal të Komunës së Sarajit” e cila do të organizohet me 29.10.2019 në hapsirat e komunës. Prezenca e juaj është e mirëseardhur,
gjithashtu edhe sugjerimet, propozimet dhe mendimet e juaja.