Kryetari Blerim Bexheti emërio dy drejtor të dy shkollave fillore të Komunës së Sarajit

Kryetari Blerim Bexheti emërio dy drejtor të dy shkollave fillore të Komunës së Sarajit
Kryetari i komunës së Sarajit z.Blerim Bexheti sot emëroi profesorin e gjeografisë z. Zeko Abazi, ushtrues të detyrës drejtor të shkollës fillore komunale ,,Dituria,, – Saraj dhe profesorin e mësimit klasorë z. Shefajet Dauti drejtor, me mandat katër vjeçar, në shkollën fillore komunale “Emin Duraku” – Bukoviq.
Me këtë rast dy drejtorave të emëruar iu dëshirojmë suksese në ushtrimin e funksionit.