Kryetari Blerim Bexheti kishte takim me ambasadorin e R.Hungarisë në Shkup

Kryetari Blerim Bexheti kishte takim me ambasadorin e R.Hungarisë në Shkup

Kryetari Blerim Bexheti priti në takim ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Shkup, Shkëlqesinë e tij z. Andras Klein

Në këtë takim kryetari prezantoi para ambasadorit gjendjen e komunës së Sarajit dhe tema diskutimi kryesisht ishin mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe turizëm.

Komuna e Sarajit mbetet e hapur për bashkëpunime me partnerët ndërkombëtar që ndihmojnë në realizimin e projekteve që ofrojnë jetë cilësore për banorët e komunës sonë dhe më gjër.