Në kuadër të projektit “Integrimi Ndëretnik i të Rinjëve në Arsim” nga USAID, i implementuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, kisha nderin që bashkë me përfaqësuesit e njësisë për arsim në Komunën e Sarajit të mirëpresim nxënësit pjesmarës në këtë projekt.

Në kuadër të projektit “Integrimi Ndëretnik i të Rinjëve në Arsim” nga USAID, i implementuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, kisha nderin që bashkë me përfaqësuesit e njësisë për arsim në Komunën e Sarajit të mirëpresim nxënësit pjesmarës në këtë projekt.

Në këtë takim nxënësit ishin shumë konstruktiv në kërkesat që parashtruan ndaj institucionit komunë dhe mua si kryetarë dhe si prioritete ishin: Krijimi e një korsie për vrapim, hapja e një biblioteke në nivel komunal dhe rregullimi i terreneve sportive që janë në gjendje të dëmtuar.
Ne i konsideruam me shumë respekt kërkesat e tyre të cilat janë edhe si pjesë e programit tonë për 4 vitet e ardhëshme dhe u zotuam që bashkarisht do të punojmë në realizimin e tyre, që në të vërtet do to jenë në dobi jo vetëm për nxënësit por për të gjithë shoqërine në tërësi.
_________________________________
Во рамките на проектот на УСАИД за Mеѓуетничка Интеграција на Младите во Образованието, кој го спроведува Македонскиот Центар за Граѓанско Образование, имав чест заедно претставниците на образовната единица во општина Сарај да ги пречекам учениците кои учествуваат во овој проект.
На оваа средба учениците беа многу конструктивни во барањата што ги доставија до општинската институција и мене како градоначалник и како приоритети им беа: Изработка на патека за трчање, отворање библиотека на општинско ниво и уредување на спортските терени кои се оштетени.
Со голема почит ги разгледавме нивните барања кои се исто така дел од нашата програма за следните 4 години и се обврзавме дека заедно ќе работиме во нивна реализација, што всушност ќе биде корисно не само за учениците туку и за целото општество во целина.