“Integrimi Ndëretnik i të Rinjëve në Arsim” nga USAID,

“Integrimi Ndëretnik i të Rinjëve në Arsim” nga USAID,

Në kuadër të projektit “Integrimi Ndëretnik i të Rinjëve në Arsim” nga USAID, i implementuar nga Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, kryetari z. Blerim Bexheti bashkë me përfaqësuesit e njësisë për arsim në Komunën e Sarajit mirëpritën nxënësit pjesmarës në këtë projekt.

Në këtë takim nxënësit ishin shumë konstruktiv në kërkesat që parashtruan ndaj institucionit komunë dhe mua si kryetarë dhe si prioritete ishin: Krijimi e një korsie për vrapim, hapja e një biblioteke në nivel komunal dhe rregullimi i terreneve sportive që janë në gjendje të dëmtuar.

Ne i konsideruam me shumë respekt kërkesat e tyre të cilat janë edhe si pjesë e programit tonë për 4 vitet e ardhëshme dhe u zotuam që bashkarisht do të punojmë në realizimin e tyre, që në të vërtet do to jenë në dobi jo vetëm për nxënësit por për të gjithë shoqërine në tërësi.