Në të gjitha shkollat e Sarajit filloi viti i ri shkollor

Kryetari i Komunës së Sarajit Blerim Bexheti, së bashku me përfaqësues të komunës me rastin e fillimit të vitit të ri shkollorë 2010/2011, ka vizituar shkollën fillore qendrore “Dituria”, nga Sarji, me çrast nxënësve u ka dëshiruar mirëseardhje dhe sukses në vitin e ri shkollorë. Kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti ,ka konfirmuar se procesi deukativo-arsimorë ka filluar në të gjitha 21 shkollat fillore të komunës së Sarajit, përfshirë edhe dy shkollat fillore të cilat para disa muajve u dogjën , Për të gjithë nxënësit e shkollës fillore “Bajram Shabani” të fshatit Svillare komuna e sarajit ashtu sikurse edhe vitin e kaluar edhe kësaj rradhe ka siguruar transport për të gjithë nxënësit deri në shkollën fillore qendrore “Bajram Shabani”në Kondovë, ndërsa procesiedukativo-arsimorë noramilsht ka filluar edhe në shkollën fillore “Emin Duraku”,  në fshatin Bukoviç.  Komunë e Sarajit sot më 1 shtator për herë të parë ka promovuar edhe ditarin elektronik i cili do të fillojë të aplikohet në të gjitha shkollat fillore të komunës së Sarajit.

 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}