NJOFTIM

NJOFTIM

Këqyrje publike

Pas propozim PROJEKTIN URBANISTIK JASHTË PLANIT URBANISTIK për vendosje të kabllit të tensionit të ulët 0.4 kV përçues kabllovik nëntoksor për furnizim të bazë-stacionit për telefonijë mobile me object telekomunikacionit SK05463 Arnaqi në NK 1154/1, NK 1153, NK 469 dhe NK 1023, KK Arnaqi, KOMUNA SARAJ,

Shkarko Projektin UrbanistikShkarko Njoftimin