SHPALLJE nr.4/2018 për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e R.M – së të ankandit publik elektronik në Komunën e Sarajit

SHPALLJE nr.4/2018  për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e R.M – së të ankandit publik elektronik në Komunën e Sarajit
Shkrako në PDF

 

 

 

Korigjimin e shpalljes 4/2018 mund ta shkarkoni në linkun në vazhdim:

 

Korigjim PDF