Vendim për mos miratim të vlersimit strategjik

Shkarko vendimin