Këshilltarët e komunës Saraj

Reshat Ramadani – BDI Muhamet Elmazi – BDI Ajnur Bekiri – BDI Resul Ajdini – BDI Irfan Murtezani – BDI Ruzhdije Ismaili – BDI Sueda Sejfulla – BDI Jahi Hoxha – BDI Xhejnet Osmani – BDI Nejazi Osmani – BDI Orhan Murtezani – BEsa Sedat Halimi –...

More info

Dokumente, formulare, kërkesa

Këtu mund ti shkarkoni disa nga dokumentet qe mund tju nevojiten:  Kërkesë për dhënien e vërtetimit – Deri tek : Komuna e Saraitj njësia për urbanizëm dhe punë komunale  Kërkesë për dhënien e qertifikatës nga plani – Deri tek : Komuna...

More info

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of Do My Essay the exact same way, research for the query isn’t difficult but you have to try to focus applicable and present info. The services offered by such writers only function as a...

More info

Shkollat Fillore

Ne komunen Saraj gjithsej  ka 8 shkolla qendrore fillore: SH.F “Dituria” – Saraj (Gërçec, Krushopek, LLokë) Drejtori: Gani Asllani +38972253349  dituriasaraj3@gmail.com    www.dituria.edu.mk Sh.f “Bajram Shabani”...

More info

Këshilltarët e komunës

Reshat Ramadani – BDI Muhamet Elmazi – BDI Ajnur Bekiri – BDI Resul Ajdini – BDI Irfan Murtezani – BDI Ruzhdije Ismaili – BDI Sueda Sejfulla – BDI Jahi Hoxha – BDI Xhejnet Osmani – BDI Nejazi Osmani – BDI Orhan Murtezani – BEsa Sedat Halimi –...

More info

Administrata

ADMINISTRATA E KOMUNËS SË SARAJIT PËRBËHET PREJ 2 SEKTORËVE Sektori për punë juridike, financiare dhe të përgjithshme Sektori për urbanizëm , çështje komunale dhe mbrojtje të ambientit jetësor ka këto njësi: Ky sektorë ka gjshatë njësi, dhe atë...

More info

Kompetencat e Kryetarit

Kompetencat e Kryetrait të Komunës : Kryetari I Komunës e përfaqëson Komunën; E kontrollon ligjshmërinë e vendimeve të këshillit; I publikon vendimet e këshillit në gazetën zyrtare të Komunës; E garanton implementimi e vendimeve të këshillit...

More info

Rreth nesh

Komuna e Sarajit është njëra nga komunat rurale në qytetin e Shkupit, dita e themelimit të Komunës së Sarajit është 13 Dhjetor 1996, kjo është data e mledhjes së parë të Këshillit të Komunës. Qytetarët e Sarajit ndryshe njhen si Dervenas si dhe...

More info