Buxheti 2018

Bilansi i shpenzimeve artikulli AI  Bilansi i shpenzimeve artikulli KAl   Bilansi i shpenzimeve artikulli TAl   Bilansi i të аdhurave Tabela fiskale e buxhetit   

More info

Komisionet e këshillit

1. Komisioni kandidues i këshillit të komunës së Sarajit Kyetar i komisionit kandidues: Jahi Hoxha Anëtar: Resul Ajdini Jusuf Memedi 2. Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhjeve dhe emërimeve të këshillit të komunës: Kryetar: Muhamed Elmazi...

More info

Fakulteti i Shkencave Islame

Fakulteti i Shkencave Islame është themeluar më vitin 1995, ndërkaq më 22 – 12- 1997 ka filluar punën për herë të parë. Ky fakultet gjendet në F. Kondovë – Komuna e Sarajit. Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup (FSHI) është institucion i vetëm i...

More info

Medreseja Isa Beu

Shkolla e Mesme Islame “Medreseja Isa Beu” është shkollë e orientuar profesionale dhe bën pjesë në rangun e shkollave të mesme. Si shkollë qendrore është në fshatin Kondovë, komuna e Sarajit në pjesën perëndimore të Shkupit. Vepron si shkollë e...

More info

Çerdhja – Filiz

Çerdhja e parë publike në Saraj. Kapaciteti është reth 100 deri 120 fëmijë. Hapësira e cerdhes është 700 metra katrorë. Investimi është I përbashkët I Ministrisë për Politik Sociale dhei Komunës së Sarajit, si dhe një pjesë është bërë me donacion...

More info

Shkolla e mesme “Saraj”

HISTORIKU I SHKOLLËS PËRSHKRIM I SHKURTËR HISTORIK PËR EKZISTENCËN, ZHVILLIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHKOLLËS Kërkesat e kahëmotshme, arsimi, vizioni, misioni, bashkëpunimi, brezat e ardhshëm të suksesshëm janë vetëm disa nga vlerat që përshkruhen...

More info