Apel

Apel

Kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti, banorëve të gjithë vendbanimeve të cilat gravitojnë në këtë komunë u ka bërë apel për të paguar taksat komunale në afatet e parapara sipas ligjit për vetëqeverisje lokale. Në apel mes tjerash thuhet...

More info